Våre tjenester
Intueri tilbyr ulike formidlingstjenester innen privatøkonomi. Vi har et underliggende fokus på følgende hovedområder innen privatøkonomi: Budsjettering, sparing og gjeldshåndtering.


Økonomisk veiledning

Vi tilby individuelle veilednings- og oppfølgingstimer. Trenger du hjelp til å få orden på din økonomi? Sammen kan vi finne ut av din økonomiske situasjon, og best tilrettelegge for oppnåelsen av dine mål, enten det er boligsparing, nedbetaling av gjeld, eller planlegging av en reise.

Gruppekurs

Vi tilbyr foredrag for skoler, foreninger, organisasjoner eller andre grupper på 10 personer eller mer. Et standardkurs varer i 3 x 45 minutter, og er delt inn i tre hovedemner; Budsjettering, sparing og gjeldshåndtering. Innhold og varighet kan tilrettelegges klienters behov.

Online læringsportal

Vi arbeider for tiden med utviklingen av en online læringsplattform med videoer og kursmateriell. Videoene vil være konsise, og dekke essensielle områder innen privatøkonomi. Vi har fokus på en intuitiv læringsmetode. Videoene vil være lette å følge, og innholdet vil være nyttig for både de som nettopp har flyttet hjemmefra, som for de som lenge har rådd over egen økonomi.