Skattemeldingen - hvordan funker den egentlig?

Skattemeldingen er en oversikt over dine eiendeler, inntekt, fradrag og gjeld for fjoråret. I tillegg til å gi deg en fin oversikt, viser den hvor mye du skal skatte.

På starten av hvert år kan du logge deg inn på Altinn og si ifra hvor mye du tror du kommer til å tjene det kommende året. På bakgrunn av dette beregner staten hvilken prosent du skal skatte. Dette resulterer i ditt skattekort. Hvis du har vært i arbeidslivet noen år husker du kanskje skattekortet som et ark du fikk i posten, og ga til arbeidsgiver. De siste årene har denne prosessen blitt digitalisert, og arbeidsgiver laster det ned uten at vi som arbeidstakere trenger å løfte en finger. Fordelen er at det er lett, ulempen er at vi ikke lenger blir tvunget til å ta stilling til skatt på samme måte som tidligere. Hvor mange prosent vi blir trukket i skatt bestemmer vi nemlig nesten helt selv. Når oppgjøret kommer, må dog riktig sum betales. Dette kan enten resultere i det vi kaller en baksmell eller at du får igjen på skatten. Hva du får, er i stor grad et resultat av om du har tippet riktig inntekt eller ikke. Har du oppgitt for høy inntekt, eller skattet for høy prosent, vil du få igjen penger. Har du oppgitt for lav inntekt eller skattet for lav prosent, må du betale inn resten av det du skylder. Hva utfallet blir bør derfor ikke komme som noen overraskelse. Du kan også alltid logge deg inn på Altinn og sjekke eller endre opplysningene.

For deg som er ung, har en vanlig jobb og ikke har boliglån er det altså lett. Hvor mye du skal skatte kan allikevel endre seg om du kjøper og selger aksjer, tar opp lån, renta endrer seg eller du har flere inntektskilder.

Previous Post